POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE SOLUCIONES MECÁNICAS INTEGRALES 2000, S.L.
FINALITAT ATENCIÓ AL CLIENT
LEGITIMACIÓ CONSENTIMIENT INTERESAT
DESTINATARIS NO ES CEDIRAN DADES PERSONALS A TERCERS
DRETS Dret accés, rectificació, supressió, així com altres drets com s’explica a informació addicional
INFORMACIÓ ADDICIONAL + INFO sobre política de PROTECCIÓ DE DADES

 

SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la normativa vigent en matèria de PROTECCIÓ DE DADES, l’informem que les dades personals que es recullen en aquest formulari s’inclouen en un fitxer titularitat de SOLUCIONES MECÁNICAS INTEGRALES 2000, S.L. i que seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el compromís de complir amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

IDENTITAT SOLUCIONES MECÁNICAS INTEGRALES 2000, S.L.
CIF B-64571375
Inscrip. Reg Merc. BCN Volumen 39.667, folio 43, Hoja B350105
Direcció postal Av. Ragull 50, 2-1 08173 Sant Cugat del Vallès. Barcelona, España
Direcció electrònica info@smi2000.net
Telèfon +34 935 878 744

 

La recollida i tractament de les dades automatitzades de caràcter personal facilitats por Vd. té com finalitat l’ ATENCIO PERSONALITZADA DE LA SEVA CONSULTA i, sempre que constem expressament autoritzats, INFORMAR-LO DE LES NOVETATS DE L’EMPRESA.

Es mantindran les seves dades personals exclusivament durant el temps necessari per donar tràmit a la seva petició i, sempre que constem prèviament autoritzats, mentre existeixi un interès comercial actiu.

En cap cas es procedirà al tractament automatitzat de les seves dades.

La base jurídica del tractament respon a la consulta realitzada pel titular de les dades personals, per la qual cosa la negativa a facilitar aquestes dades impediria poder atendre la seva consulta.

Les dades tractades seran utilitzades exclusivament per les finalitats recavades, no existirà transferència a tercers països, ni seran cedides a terceres persones.

En compliment de la normativa de Protecció de dades, se l’informa que té dret a sol·licitar l’ accés a les seves dades personals, a sol·licitar la seva rectificació o supressió, a demanar la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix i a demanar la portabilitat de les seves dades.

Podrà exercir els drets anteriors, prèvia acreditació de la seva identitat, directament a través de la present pàgina web, o a través de algun dels següents mitjans, a la direcció postal del responsable, al telèfon +34 935 878 744 o a la direcció electrònica info@smi2000.net.

Així mateix te dret a reclamar davant l’ Autoritat de Control en matèria de protecció de dades.

SOLUCIONES MECÁNICAS INTEGRALES 2000, S.L. ha adoptat les mesures tècnica necessàries para mantenir el nivell de seguretat requerida, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstancies del tractament amb l’ objectiu d’ evitar, en la mesura de lo possible i segons l’ estat de la tècnica, l’ alteració, la perduda, el tractament o el accés no autoritzat de les seves dades personals.